Chân Lý Cuộc Sống – Tập 1 : Vì Sao Cô Ấy Lại Như Vậy

Trong mối quan hệ tình cảm, có những lúc ta như điên lên và thắc mắc “Tại sao cô ấy lại xử xự như vậy?”. 
Có những việc thuộc về chân lý cuộc sống mà chúng ta không thể lý giải tại sao, cũng như là thay đổi nó. Người khôn khoan sẽ không tìm cách giải thích mà chấp nhận nó, hiểu nó, để từ đó hành động sao cho có lợi cho mình.
Tập 1 của cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu được các nguyên tắc trong vấn đề tình yêu. Từ đó ta sẽ có được những suy nghĩ và hành động sao cho phù hợp.

Download Now
Read Online

pdfepub
Chân Lý Cuộc Sống – Tập 1 : Vì Sao Cô Ấy Lại Như Vậy | psikologx | 4.5